Де-брониране

Де-брониране

Де-брониране

Деарморинг / Де-брониране

Практиката деарморинг или де-брониране (от англ. аrmour – броня) или премахване и освобождаване на бронята е мануална и енергийна технология за дълбоко прочистване и премахване на блокажите в системата тяло - енергия - емоция. Целта на това премахване на броните, е да постигнем баланс на цялото ни същество посредством здравословно, любящо и безопасно освобождаване на: болка, напрежение, блокажи, емоционални и енергийни травми.

Резултатите от практиката са дълбока релаксация, отпускане, лекота и сетивност на тялото, отваряне към чувственост и вътрешна свобода, баланс и спокойствие.
Трансформацията постигана чрез тази практика има потенциала да бъде един от най-значимите двигатели за физическо и психологическо пробуждане. Това, как ние управляваме болката си, е фактор, който значително влияе върху качеството на нашия живот.

Де-бронирането на тялото може да се извърши външно, вътрешно или чрез емоционално-психологическа консултация.
Външното де-брониране работи с външните части на тялото, докато вътрешното де-брониране работи върху частите на тялото, в които можем да проникнем: йони (влагалището), ануса и гърлото.

Де-бронирането чрез психологическа консултация използва разговорна терапия, за да изследва, да докосва и да ви помага да изразявате "тялото на болката" чрез думи и звуци, без докосване на тялото ви изобщо.

Когато изберете физическото де-брониране, е важно то да бъде направено на цялото тяло, тъй като бронята или емоционалните блокажи се разпространяват в различните му части. Дори само една професионална сесия ще направи огромна разлика в това да ви помогне да продължите напред в живота си.

По време на първите си сесии ще работим само с външно де-брониране. Известно време ще продължим по този начин, една или няколко сесии.
Когато сте готови да продължите процеса си, ние ще започнем с вътрешно де-брониране. Когато сте готови за вътрешна работа, вече ще имате достатъчно опит да се справите с реакциите на тялото си към този процес, като ще ги намерите за абсолютно нормални и приемливи.

Де-бронирането е много естествен процес, който се разгръща стъпка по стъпка, като ви оставя в пълен контрол над ситуацията по всяко време. След като го изпитате няколко пъти и почувствате неговите непосредствени предимства, то дори може да стане редовна практика.