Възгледът на Тантра

Възгледът на Тантра

Какво е Тантра

Под Тантра се разбират основно хиндуистки практики и доктрини, свързани с набор от конкретни текстове - тантри, които споделят метафизичното разбиране на макро- и микрокосмоса като състоящ се от мъжки и женски принцип.

Сливането на тези два принципа (често наричани Шива и Шакти) в самия човек чрез физически практики и ритуали се разглежда като начин за постиганена освобождение от цикъла на прераждане и/или постигането на сиддхи - паранормални способности.

Изцелението, осъзнаването на факта, че животът не е страдание, че ние не сме обстоятелствата в които се намираме поставя началото на пътя.

Тантра е била най-вече „светски” път, а отшелниците - аскети са били малцинство.

Не е било необходимо посветените да се отказват от работата, притежанията си или семейния си живот.

Практикуващите Тантра са били хора като теб и мен и те са се справяли със същите предизвикателства на ежедневието, с които се сблъскваме днес.

Те са се присъединявали към "кула" или духовна общност, която е отхвърляла кастовите, класовите и половите разделения и са практикували една утвърждаваща живота духовна дисциплина.