Тантрично Деброниране

Тантрично Деброниране

Тантрично Деброниране

Тантра деарморинг

По пътя на достигане на духовно извисяване, множество духовни и религиозни традиции се застъпват за отричането, избягването или някакво преодоляване на тялото.

Но какво би се случило, ако разберем, че самото ни тяло е портал към висшето съзнание - и сексуалната енергия е проводникът на духовното блаженство, изобилието и просперитета?
Тантра е път не само към сексуалния екстаз, но и към личното изцеление и осъществяване. Във времето, когато сме заедно - ще изследваме генерирането на вибрационните състояния на движение на вашата енергия, като платформа за вашето изцеление и за достъп до разширени състояния на съзнанието. Това ще Ви подпомогне в пускането на съзнанието на жертва и освобождаването на блокираните места, което ще повиши нивото на мозъчната ви химия и ще събуди спящите когнитивни и интуитивни способности.

Тантричното де-брониране на тялото ще ви помогне да намерите ключа за осветяване на вашата вибрационна честота, така че да можете да стъпите в радостта от събуденото, въплътено същество. В безопасна, поддържаща среда можете буквално да се освободите от бронята, която намалява вибрациите ви, и да изпитате екстатичната, творческа сила на собствената си безгранична сексуална жизнена енергия.

Тантричното де-брониране на тялото ни позволява да пуснем задържаните модели, които понижават нашата вибрационна честота и стоят на пътя на пълното ни наслаждение от живота. Тези задържани модели са съставени от неразрешен сексуален стрес, съответстващи емоционални дисбаланси и физическото напрежение, което те предизвикват. Много хора несъзнателно носят тези енергийни блокове през целия си живот, и при това се чудят защо им е толкова трудно да се освободят дълбоките, вградени травми от миналото.

Какво ще се промени!

Вие ще се научите да интегрирате вашите вътрешни женска и мъжка енергии, които ще променят начина, по който възприемате живота си и взаимодействате в отношенията си.

Ще се научите как да генерирате, изграждате и вдишвате сексуалната енергия във вашите енергийни центрове и жлезите от по-високо ниво на вашето тяло.

Ще можете да освободите способността си да изпитвате блаженство във всички клетки на тялото си.

Ще можете по-пълноценно да използвате сексуалната си енергия - и ендорфините, които тя предизвиква - като гориво за живот - за да не функционирате в ежедневието си само на воля и адреналин.

Ще сте в въстояние да достигнете нови нива на самоизразяване и свобода около уникалната си чувственост и сексуалност.

Това е осъзнато откриване и приемане на цялото ни Аз - и свободата да комуникираме истината си - което ни дава правото да създаваме живота, когото искаме да живеем. Това е изключително експериментална, интензивна практика за хора, които търсят да разширят личната си свобода и да подобрят удоволствието в съществуването си.

Подходяща е както за мъже, така и за жени, които искат да разширят хоризонтите си и да проучат максималния си потенциал.

Тантра деарморинг е техника с която се стартира трансформационната алхимия на тялото. Ще узнаете за себе си много повече, отколкото сте знаели преди.

В началото на нашата сесия ние ще установим принципи и граници, така че вие като получател да се чувствате почитани и подкрепяни в движението си - да е толкова бързо, колкото позволява чувството ви за безопасност. Не трябва да правите, каквото не искате, така че вие ще решите нивото и степента на въздействието.