Мощта на Тантричния Екстаз

Мощта на Тантричния Екстаз

Мощта на Тантричния Екстаз

Да предположим, че оргазмът ви продължава десет секунди. В този момент, къде е чувството Ви на тъга? Къде са усещанията за болка? Къде е депресията ви? Вашият страх, тревожност, гняв или объркване? Ние носим в себе си толкова много от тези негативни емоции, но в момент на оргазъм всичко това си отива. Това е силата на Eкстаза, силата на Блаженството.

За обикновения човек, независимо дали е мъж или жена, оргазмът е много кратък – средно, женският оргазъм продължава около седем секунди, а мъжкият - четири секунди. Така че, дори докато казвате, че свършвате, вие вече сте свършили! А сме готови да направим толкова много за да преживеем тези мимолетни мигове на еуфория, блаженство и щастие.

Да предположим, че преживявате оргазъм веднъж всяка нощ. Това означава, че в период от двадесет и четири часа, за по-малко от десет секунди, умът ви е напълно освободен от всякакъв вид страдания. Това е добре, но също така е твърде кратко. Защо да не можем да го удължим?

Според Тантра и Йога на екстаза, ако практиката ви е добра, можете да засилите преживяването на оргазма си, да го задълбочите и да разширите неговата продължителност. Така че, че можете да имате оргазъм с продължителност един час на ден. Шестдесет минути, вместо шест секунди!

Нека си представим, че целият ви стрес, всичките ви негативни емоции, всичките ви проблеми, целият емоционален отпадък натрупан през последните двадесет и три часа, са като боклук или по-точно казано, като гориво за вашата система. Можете да изгорите всичко това напълно, за един час. Тогава къде е стресът ви, къде са вашата тревожност и страх?

Това е същността на Тантра и Йога на Екстаза.